دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

شورای ملاهای افغانستان

پنج شنبه 24 آپریل 2008

فرهنگ بجای مذهب

چهار شنبه 23 آپریل 2008, توسط جعفر رضایی

خشونت و بنیاد گرایی

چهار شنبه 23 آپریل 2008, توسط بهروز جهانيار

بدون شرح!

پنج شنبه 17 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس