آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

دیوید پترویوس

جمعه 20 آگوست 2010, توسط عتیق شاهد

تلویزیون امروز تعطیل شد!

سه شنبه 27 جولای 2010

جستجو در کابل پرس