دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

جرم: عدم شرکت در جنایت جنگی

پنج شنبه 12 نوامبر 2009

نهمین سالگرد

شنبه 10 اكتبر 2009, توسط عتیق شاهد

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

چهار شنبه 7 اكتبر 2009, توسط میرحسین مهدوی

آتش بس 1983 در درهء پنجشیر

يكشنبه 27 سپتامبر 2009, توسط میرداد

جستجو در کابل پرس