دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نگاهی به کودتای ثور 1357

چهار شنبه 23 آپریل 2008

خشونت و بنیاد گرایی

چهار شنبه 23 آپریل 2008, توسط بهروز جهانيار

ا-خ 5787

يكشنبه 20 آپریل 2008

باز هم هفت و هشت ثور!

يكشنبه 13 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس