تروريزم، کوچی طالبان، طالبان، القاعده و داعش

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کرزی و واپسگرايان

شنبه 9 فبروری 2008

امنيت و بی امنيتی درافغانستان

چهار شنبه 6 فبروری 2008

سیا و حضرت علی

يكشنبه 27 جنوری 2008, توسط حکيم نعيم | Hakeem Naim

جهاد چیست و مجاهد کیست؟

جمعه 25 جنوری 2008

جستجو در کابل پرس