مواد مخدر

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

دسته گل پاکستانی

يكشنبه 24 جولای 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس