دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

قصاب 3 عقرب مرد!

سه شنبه 1 جولای 2008, توسط کابل پرس

بدون شرح!

چهار شنبه 18 جون 2008

افغانستان!

يكشنبه 18 می 2008

جستجو در کابل پرس