ورزش افغانستان

در همین بخش

تنیس را بشناسیم (1)

پنج شنبه 8 می 2008, توسط علی جواد دهقان

همراه با المپیک پکن

پنج شنبه 8 می 2008, توسط علی جواد دهقان

خائن در سان سیرو

سه شنبه 6 می 2008, توسط علی جواد دهقان

آبی ها قهرمان شدند

پنج شنبه 1 می 2008, توسط آصف جاهد

اتفاق قهرمان فوتبال جوانان هرات

چهار شنبه 30 آپریل 2008, توسط آصف جاهد

جستجو در کابل پرس