دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

آزادی بیان یا وقاحت؟

سه شنبه 17 مارچ 2009

خط مشی شهنواز تنی

شنبه 14 مارچ 2009

مسعود در نبرد استخباراتی

شنبه 28 فبروری 2009, توسط رزاق مأمون

پشتو-ونداليسم؛

جمعه 27 فبروری 2009, توسط اسد بودا

ملت ضعیف و رهبران کثیف

پنج شنبه 26 فبروری 2009, توسط الله داد (عجمی)

جستجو در کابل پرس