آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

تحصیلات عالی در خواب

يكشنبه 15 می 2011, توسط محمد

جستجو در کابل پرس